Νέες ημερομηνίες: Α.Ενημέρωσης αποδοχής εργασιών, Β.Ανακοίνωσης προγράμματος

Η Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κρήτης, με θέμα: «Ο μετασχηματισμός του σχολείου στον 21ο αιώνα: Θέσεις – Αντιθέσεις – Συγκλίσεις», σας ενημερώνει για τις παρακάτω αλλαγές στις ημερομηνίες:

  • Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 9 Μαΐου 2022
  • Ανακοίνωση προγράμματος: έως 13 Μαΐου 2022