Επικοινωνία

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Κρήτης
4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

Λ. Κνωσσού 6
Τ.Κ. 71306, Ηράκλειο Κρήτη

Τηλέφωνο: 2810 302458
email: mail@4conf.pdekritis.gr

Αποστολή Μηνύματος