Συμμετοχή στο Συνέδριο

Οι εργασίες του 4ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου διεξάγονται εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά και μεταδίδονται ζωντανά.

Οι εργασίες του διεξάγονται σε τρεις αίθουσες. Στην Κεντρική Αίθουσα θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του Συνεδρίου, οι κεντρικές ομιλίες, το στρογγυλό τραπέζι και οι λήξη του Συνεδρίου. Στις Αίθουσες 1 και 2, θα παρουσιαστούν οι εισηγήσεις των εισηγητών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Συνεδρίου από τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση https://4conf.pdekritis.gr/live/

Στη σελίδα αυτήν υπάρχουν για κάθε ημέρα και κάθε συνεδρία εικόνες (σύνδεσμοι) προς τις ζωντανές ροές. Κάτω από την κάθε εικόνα (σύνδεσμο) υπάρχουν τρεις επιλογές.

  • Υποβολή ερωτήσεων: Οι Σύνεδροι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις προς τους Εισηγητές. Οι ερωτήσεις υποβάλλονται μέσω μίας φόρμας στο Προεδρείο, το οποίο ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο στο τέλος κάθε συνεδρίας τις μεταφέρει προφορικά στους Εισηγητές.
  • Υποβολή σχολίων: Οι Σύνεδροι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν σχόλια.
  • Περισσότερες λεπτομέρειες / Εισηγητές: Στο σημείο αυτό εμφανίζονται λεπτομέρειες για τις Ομιλίες και τις Εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν σε κάθε ροή

Η εγγραφή των Συνέδρων για την παρακολούθηση του Συνεδρίου και την λήψη Βεβαίωσης Συμμετοχής, θα πραγματοποιείται κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου (Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 – Κυριακή 22 Μαΐου), συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα εγγραφής.

Φόρμα εγγραφής

Οι σύνεδροι θα εγγραφούν μόνο μία φορά και για τις τέσσερις ημέρες του Συνεδρίου. Δεν χρειάζεται να εγγραφούν για κάθε ημέρα ξεχωριστά.

Οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής θα αποσταλούν τις επόμενες ημέρες μετά την λήξη του Συνεδρίου στις διευθύνσεις e-mail που συμπληρώνουν οι Σύνεδροι στην Φόρμα Εγγραφής.