Μια ευτυχία κάπως διαφορετική (Οι Μακαρισμοί)- ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Θρησκευτικών στην Γ’ Γυμνασίου